Κατάλογος εκδόσεων

Το ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου VI. Τα πήλινα ανθρωπόμορφα αναθήματα

Αγγελική Λεμπέση

Αθήνα 2021

 

Ο τόμος εκδόθηκε για λογαριασμό της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον σχεδιασμό και την εκτύπωση. 

Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

Ανδρομάχη Οικονόμου & Βασιλική Φλώρου (επιμ.)

Αθήνα 2017

 

Τα πρακτικά εκδόθηκαν για λογαριασμό του Λυκείου των Ελληνίδων. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή.

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech