Κατάλογος εκδόσεων

Ὠκύαλος. Tόμος αρχαιολογικών σπουδών για τον Γιάννη Σ. Κωστόπουλο

Βασιλική Φλώρου (επιμέλεια)

Αθήνα 2024

 

Ο παρών τόμος απαθανατίζει τη συνάθροιση δέκα διακεκριμένων μελετητών της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς που τιμούν το πρόσωπο του εκλιπόντα Γιάννη Σ. Κωστόπουλου και το γνήσιο ενδιαφέρον του για την ελληνική αρχαιολογία.

Το ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου VI. Τα πήλινα ανθρωπόμορφα αναθήματα

Αγγελική Λεμπέση

Αθήνα 2021

 

Ο τόμος εκδόθηκε για λογαριασμό της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον σχεδιασμό και την εκτύπωση. 

Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

Ανδρομάχη Οικονόμου & Βασιλική Φλώρου (επιμ.)

Αθήνα 2017

 

Τα πρακτικά εκδόθηκαν για λογαριασμό του Λυκείου των Ελληνίδων. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή.

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech