Το ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου VI. Τα πήλινα ανθρωπόμορφα αναθήματα

Το ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου VI. Τα πήλινα ανθρωπόμορφα αναθήματα

Αγγελική Λεμπέση

Αθήνα 2021

 

Ο τόμος εκδόθηκε για λογαριασμό της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον σχεδιασμό και την εκτύπωση.

 

Περίληψη

 

Ο VI τόμος της σειράς των δημοσιευόμενων ευρημάτων από το ιερό της Σύμης Βιάννου αναφέρεται στα πήλινα ανθρωπόμορφα αναθήματα της 2ης και της 1ης χιλ. έως τον 4ο αι. π.Χ. Το σύνολο των αναθημάτων κατανέμεται σε τρεις κατηγορίες (Κεφ. II-IV) και χρονολογείται κατά τον ρυθμό της εκάστοτε περιόδου. Στα Κεφ. V-IX αντιμετωπίζονται ως μία ενότητα που παρέχει τα ακόλουθα συμπεράσματα.

 

Πολιτισμική αλλαγή συντελείται τον 10ο αι. π.Χ. Η απούσα παραστατικά θεότητα την 2η χιλ. εξατομικεύεται σε ετερόφυλο ζεύγος με διαφορετικές ιδιότητες. Την ταύτισή του με τον Ερμή καί την Αφροδίτη του Ολύμπου τεκμηριώνουν από  το 700 π.Χ. τα ομηρικά σύμβολα. Η εξατομίκευση των θνητών είναι υποβαθμισμένη, γιατί εκφράζεται με συλλογικές ιεροπραξίες ενδεικτικές εορταστικών εκδηλώσεων ενηλικίωσης.

 

Το γεωφυσικό περιβάλλον του ιερού με το άφθονο νερό της πηγής και την ευνοϊκή θέση επικοινωνίας μεταξύ τής κεντρικής και της ανατολικής Κρήτης συνετέλεσαν στη λειτουργία του από την Παλαιοανακτορική έως και την Παλαιοχριστιανική περίοδο. 

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech