Ψηφιοποιήσεις κειμένων και φωτογραφιών

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους αρχαιολόγους αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους να ψηφιοποιούν αρχαιολογικά ημερολόγια, χειρόγραφα, έντυπες δημοσιεύσεις, αδημοσίευτες εργασίες (όπως διατριβές), φωτογραφικό υλικό (slides, αρνητικά φιλμ διαφόρων μεγεθών), προσωπικά αρχεία, καθώς και έγγραφα πολιτισμικού περιεχομένου. Οι ψηφιοποιήσεις επιτυγχάνονται σε διάφορα μεγέθη αναλύσεων, ασπρόμαυρα ή και έγχρωμα, και σε διάφορους τύπους αρχείων με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και ευκρίνειας. Με αυτόν τον τρόπο σημαντικά προσωπικά και πολύτιμα αρχειακά έγγραφα μπορούν να διασωθούν πολύ εύκολα σε ηλεκτρονική μορφή. Καθώς πολλά από τα υπό ψηφιοποίηση έγγραφα είναι ανεκτίμητης και μοναδικής αξίας, το Σπίτι του Αρχαιολόγου εγγυάται τόσο τη δέουσα φύλαξη όσο και το σεβασμό και την καλύτερη διαχείρισή τους.

Το έθιμο της αιώρας που τελούνταν κατά τη διάρκεια της γιορτής των Ανθεστηρίων. E. Gerhard, <i>Antike Bildwerke III</i> (1830), pl. LIV.
Το έθιμο της αιώρας που τελούνταν κατά τη διάρκεια της γιορτής των Ανθεστηρίων. E. Gerhard, Antike Bildwerke III (1830), pl. LIV.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech