Λίγα λόγια για τα σεμινάρια

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ξεκινά μια σειρά από σεμινάρια αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια έχουν διττό σκοπό. Κατά πρώτον, σκοπεύουν να εισάγουν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές αρχαιολογίας σε άγνωστες ειδικεύσεις και αρχαιολογικά μαθήματα που σπάνια διδάσκονται σε πανεπιστήμια, να εξοικειώσουν αρχαιολόγους με νέες θεωρίες και νέα αρχαιολογικά δεδομένα, καθώς και να μυήσουν το ευρύτερο κοινό στην επιστήμη της αρχαιολογίας. Κατά δεύτερον, έχουν ως σκοπό να δώσουν την ευκαιρία ως επί το πλείστον σε νέους ερευνητές αρχαιολόγους να μεταλαμπαδεύσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των πολυετών διδακτορικών, μεταδιδακτορικών ή άλλων ερευνών τους. Κατά περίπτωση το Σπίτι του Αρχαιολόγου ευελπιστεί να συνεργαστεί με αρχαιολογικές εταιρείες, αρχαιολογικά ιδρύματα και σωματεία ή άλλους αρχαιολογικούς φορείς, πλαισιώνοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη τέλεση του έργου τους.

 

Τα αρχαιολογικά σεμινάρια αποσκοπούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αρχαιολογίας, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τα νεώτερα χρόνια. Θα παραδίδονται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο προσδοκάται οι Έλληνες να έρθουν σε επαφή με ξένους αρχαιολόγους και άλλους τρόπους σκέψης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε νέες μεθόδους ανασκαφής και ειδικότερα στη χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων.

 

Τα σεμινάρια, διάρκειας έως και δύο μηνών, θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Κάποια σεμινάρια θα είναι εντατικά και θα λαμβάνουν χώρα μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πολλά σεμινάρια προγραμματίζονται να γίνονται και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται από τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Ο θεός Δίας στο άρμα του. W. Hamilton &amp; J. Tischbein, <i>Collection of Engravings from Ancient Vases</i> I (1791), πίν. 31.
Ο θεός Δίας στο άρμα του. W. Hamilton & J. Tischbein, Collection of Engravings from Ancient Vases I (1791), πίν. 31.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech