Λίγα λόγια για τον εκδοτικό οίκο

 

Ο νέος εκδοτικός οίκος Σπίτι του Αρχαιολόγου εστιάζει αποκλειστικά στην ελληνική αρχαιολογία και εν γένει τον ελληνικό πολιτισμό. Αποτελεί, έτσι, τον μοναδικό ίσως εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο.

 

Πρωταρχικός του σκοπός είναι να προάγει την επιστήμη της αρχαιολογίας και δη της ελληνικής· να βοηθήσει δε στην άμεση και όσο το δυνατόν αρτιότερη δημοσίευση του έργου τόσο των ίδιων των αρχαιολόγων, όσο και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, σωματείων, ιδρυμάτων ή άλλων φορέων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Υπό αυτό το πρίσμα, το Σπίτι του Αρχαιολόγου ευελπιστεί να υποστηρίξει την έκδοση πολλών και διαφορετικών αρχαιολογικών συγγραμμάτων, όπως διατριβές, δημοσιεύσεις ανασκαφών, πρακτικά συνεδρίων, καταλόγους εκθέσεων και μουσείων ή ακόμη και αρχαιολογικούς οδηγούς.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ιστορία της αρχαιολογίας, σε αρχειακές μελέτες και έρευνες, σε βιογραφίες αρχαιολόγων και σε δημοσιεύσεις αρχαιολογικού υλικού, συχνά ξεχασμένου σε αποθήκες μουσείων. Παράλληλα δε επιθυμεί να υποστηρίξει και άλλες συγγενείς ή βοηθητικές προς την αρχαιολογία επιστήμες ή άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις, όπως είναι η ιστορία, η λαογραφία και η συντήρηση. Σκοπεύει, επίσης, να εκδίδει και λογοτεχνικά ή παιδικά βιβλία με θέματα εμπνευσμένα από τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης από τους αρχαιότερους μέχρι και τους νεώτερους χρόνους.

 

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου αποσκοπεί να προσδώσει μια νέα διάσταση στις αρχαιολογικές εκδόσεις, συνδυάζοντας την επιστημονική εγκυρότητα με την υψηλή ποιότητα και την προσεγμένη αισθητική. Ο εκδοτικός οίκος αναλαμβάνει τόσο έντυπες όσο και ηλεκτρονικές εκδόσεις, μιας και οι τελευταίες αποτελούν την πιο ενδεδειγμένη επιλογή στην περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης που διανύουμε. Υποστηρίζει τόσο ελληνόγλωσσες όσο και ξενόγλωσσες εκδόσεις, πλαισιώνοντας ειδικότερα τους Έλληνες αρχαιολόγους που συχνά καταφεύγουν σε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού προκειμένου να παρουσιάσουν το έργο τους στο παγκόσμιο κοινό.

Ο θεός Ερμής και σάτυρος. Έργο του «ζωγράφου του Βερολίνου». Ερυθρόμορφος αμφορέας στο Μουσείο του Βερολίνου. 490 π.Χ. E. Gerhard, <i>Etruskische und Kampanische Vasenbilder des Königlichen Museums zu Berlin</i> (1843), pl. VIII.
Ο θεός Ερμής και σάτυρος. Έργο του «ζωγράφου του Βερολίνου». Ερυθρόμορφος αμφορέας στο Μουσείο του Βερολίνου. 490 π.Χ. E. Gerhard, Etruskische und Kampanische Vasenbilder des Königlichen Museums zu Berlin (1843), pl. VIII.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech