Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

Ανδρομάχη Οικονόμου & Βασιλική Φλώρου (επιμ.)

Αθήνα 2017

 

Τα πρακτικά εκδόθηκαν για λογαριασμό του Λυκείου των Ελληνίδων. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή.

 

Περίληψη

H αρχαιολόγος και λαογράφος Άννα Αποστολάκι (1881-1958) ήταν πρωτοπόρα μορφή της ελληνικής επιστήμης: μια από τις πρώτες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τις πρώτες γυναίκες μέλος πολλών επιστημονικών φορέων και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια μουσείου στην Ελλάδα. Η σταδιοδρομία της έχει έναν παραδειγματικό χαρακτήρα: αντικατοπτρίζει όλες τις δυσκολίες και αγκυλώσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες της εποχής της στην προσπάθειά τους να σταδιοδρομήσουν και να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία και στην επιστήμη. Στον τόμο αυτό δώδεκα ερευνητές από ποικίλα επιστημονικά πεδία (αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, μουσειολογία) ανασυνθέτουν μέσα από πρωτογενή έρευνα σε αρχειακό υλικό τη διαδρομή αυτής της άγνωστης προσωπικότητας, επιχειρούν να αναδείξουν και να επανεκτιμήσουν γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου και του έργου της, αλλά και να σκιαγραφήσουν τον τρόπο που ανταποκρίθηκε στα επιτακτικά προτάγματα της λαογραφίας του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

 

Περιεχόμενα

Χαιρετισμοί [7-11]

Εισαγωγή [12-18]

 

Βίος, σπουδές και πρώτα βήματα στην επιστήμη

 

Βασιλική Φλώρου, «Ἐξετέλεσα πάντοτε τὸ καθῆκον μου ἀθορύβως ἐργαζομένη». Βίος και έργο της Άννας Αποστολάκι (1881-1958) [21-54]

 

Χάιδω Μπάρκουλα, H γυναικεία φοιτητική ταυτότητα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από την Ιωάννα Στεφανόπολι στην Άννα Αποστολάκι [55-80]

 

Δήμητρα Κοκκινίδου, Η Άννα Αποστολάκι και οι πρώτες αρχαιολόγοι [81-108]

 

Θεσμικό πλαίσιο και δράση στο α΄ μισό του 20ού αιώνα

 

Ανδρομάχη Οικονόμου, Η θεωρητική και θεσμική συγκρότηση της ελληνικής λαογραφίας κατά το α΄ μισό του 20ού αιώνα. Το πλαίσιο δράσης της Άννας Αποστολάκι [111-132]

 

Ελένη Μπόμπου-Πρωτοπαπά – Νίκος Ανδριώτης, Η Άννα Αποστολάκι στο Λύκειο των Ελληνίδων: το ξεκίνημα [133-150]

 

Αλεξάνδρα Μπούνια, Η Άννα Αποστολάκι και η ίδρυση λαογραφικών μουσείων στην ελληνική περιφέρεια [151-174]

 

Τέτη Χατζηνικολάου, Η Άννα Αποστολάκι και το Εθνικόν Μουσείον Κοσμητικών Τεχνών [175-196]

 

Τo ειδικό ενδιαφέρον για την υφαντική και την κεντητική τέχνη

 

Ξένια Πολίτου, Το αρχείο, τα σχέδια και τα κεντήματα της Άννας Αποστολάκι στο Μουσείο Μπενάκη και το ενδιαφέρον της για την ελληνική κεντητική [199-218]

 

Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Η συμβολή της Άννας Αποστολάκι στην έρευνα και μελέτη του παραδοσιακού ενδύματος [219-244]

 

Παρή Καλαμαρά, Το συλλεκτικό ενδιαφέρον για τα κοπτικά υφάσματα και ο ρόλος της Άννας Αποστολάκι στην παρουσίασή τους στο ελληνικό κοινό [245-266]

 

Σοφία Τσουρινάκη, «Καὶ ἡ χλαμύς … οὐ γὰρ ἐφ’ ἑνὸς μένει χρώματος, ἀλλὰ τρέπεται καὶ κατὰ τὴν Ἶριν μετανθεῖ». Η συμβολή της Άννας Αποστολάκι στη μελέτη της υφαντικής και βαφικής τέχνης της ύστερης αρχαιότητας [267-298]

 

Summaries [299-303]

Βιογραφικά συγγραφέων [304]

  

Εκδοτικός οίκος: Λύκειον των Ελληνίδων

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, σ. 304, εικ. 47, πίν. 2, 17x23,3 εκ. 

ISBN: 978-960-86452-8-8

 

Σχετικά με τους επιμελητές

Η Ανδρομάχη Οικονόμου, Δρ Εθνολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, είναι Διευθύντρια Ερευνών στο ΚΕΕΛ της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 

Η Βασιλική Φλώρου, Msc Προϊστορικής Αρχαιολογίας και Msc Πολιτιστικής Διαχείρισης, είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια.

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech