Νέα
01 Ιουν 2018

Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου με μεγάλη χαρά παρουσιάζει το βιβλίο Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της. Το βιβλίο εκδόθηκε από το Λύκειο των Ελληνίδων. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή. Πρόκειται για τα πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 2015. Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη ζωή και το έργο της αρχαιολόγου και λαογράφου Άννας Αποστολάκι (1881-1958), πρωτοπόρα μορφή της ελληνικής επιστήμης. Ήταν δε μια από τις πρώτες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τις πρώτες γυναίκες μέλος πολλών επιστημονικών φορέων και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια μουσείου στην Ελλάδα.

Στον τόμο αυτό δώδεκα ερευνητές από ποικίλα επιστημονικά πεδία (αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, μουσειολογία) ανασυνθέτουν μέσα από πρωτογενή έρευνα σε αρχειακό υλικό τη διαδρομή αυτής της άγνωστης προσωπικότητας, επιχειρούν να αναδείξουν και να επανεκτιμήσουν γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου και του έργου της, αλλά και να σκιαγραφήσουν τον τρόπο που ανταποκρίθηκε στα επιτακτικά προτάγματα της λαογραφίας του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech