Νέα
01 Νοε 2017

Καλώς ήρθατε στο Σπίτι του Αρχαιολόγου!

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ιδρύθηκε μέσα στη δίνη της οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης της Ελλάδας με την ελπίδα να προσφέρει νέες, καινοτόμες και ευφάνταστες ιδέες στην αρχαιολογία και εν γένει στον ελληνικό πολιτισμό. Πρωταρχικός του σκοπός είναι να αποτελέσει ένα πραγματικό σπίτι για όλους τους αρχαιολόγους, καθώς και για όλους όσοι ασχολούνται ευρύτερα με την επιστήμη της αρχαιολογίας, βοηθώντας τους στην καλύτερη τέλεση του έργου τους.

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου εντάχθηκε στις 100 καλύτερες νεοφυείς και καινοτόμες εταιρείες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 20072013) και χάρη σ’ αυτό μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα. Είναι, ίσως, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως, που εξειδικεύεται σε θέματα αρχαιολογίας. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ξεκινά το έργο του με παροχή υπηρεσιών που έχουν άμεση σχέση με τις νέες τεχνολογίες, όπως ψηφιοποιήσεις εγγράφων και σχεδίαση αρχαιολογικών ιστοτόπων, καθώς και με ένα νέο εκδοτικό οίκο. Στο δε απώτερο μέλλον σκοπεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σε άλλους τομείς της αρχαιολογίας, αλλά και ευρύτερα σε χώρους του πολιτισμού.

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech