Νέα
17 Νοε 2018

Έλληνες: ποῖ δὴ καὶ πόθεν; Περίληψη της έκτης διάλεξης (στις 20 Νοεμβρίου)

Τι επακόλουθα μπορεί να έχει η αποσύνδεση της ύστερης 3ης χιλιετίας π.Χ. από το πρόβλημα της «ελεύσεως των Ελλήνων»; Στόχος της 6ης διάλεξης είναι να καταδείξει τις αρχαιολογικές, πολιτισμι­κές και ενδεχομένως και γλωσσικές διασυνδέσεις που ανακύπτουν μεταξύ της 3ης και της 2ης χιλιε­τίας π.Χ. στο Αιγαίο, αν ο πολιτισμός της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού θεωρηθεί πλέον, τουλάχι­στον εν μέρει, πολιτισμός ελληνόφωνος. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται οι συνέπειες μιας τέτοιας οπτικής σε σχέση και με τον ιστορικό πυρήνα των μεταγενέστερων επικών και μυθολογικών παρα­δόσεων. Τέλος, εξετάζεται και μια τελευταία προσπάθεια αναδιατύπωσης της παραδοσιακής θεωρί­ας Κουργκάν, η οποία τοποθετεί την πρώτη εμφάνιση της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα στα τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ.

Η έκτη διάλεξη του σεμιναρίου θα γίνει την Τρίτη στις 20 Νοεμβρίου (στο City Unity College, Σύνταγμα, Θησέως 15-17, αίθουσα 203, 6-8 το απόγευμα). (Μεμονωμένες παρακολουθήσεις 10 ευρώ)

Τίτλος διαλέξεως: Το παρελθόν του παρελθόντος: το χρονικό βάθος των μυθολογικών παραδόσεων και η «έλευση των Ελλήνων» στα τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ.

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech