Νέα
26 Οκτ 2018

Έλληνες: ποῖ δὴ καὶ πόθεν; Περίληψη της τρίτης διάλεξης (στις 30 Οκτωβρίου)

Αναζητώντας τις ρίζες της ελληνικής γλώσσας, εισερχόμαστε στη σφαίρα ενός από τα πιο ενδια­φέροντα, αλλά και δυσεπίλυτα προβλήματα στην ιστορία της επιστήμης: του ινδοευρωπαϊκού προ­βλήματος. Για περισσότερους από δύο αιώνες το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα αποτελεί αντικεί­μενο όχι μόνο μιας σύνθετης διεπιστημονικής έρευνας, αλλά και ποικίλων εσφαλμένων αντιλήψεων, παρανοήσεων και ιδεολογικοπολιτικών καταχρήσεων. Στόχος της τρίτης διάλεξης είναι να εκθέσει την ιστορία και τις βασικές παραμέτρους του ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, καθώς και τα βαθύτε­ρα κοινά σημεία του με ένα άλλο σώμα πηγών αναφορικά με την προέλευση του ελληνικού πολιτι­σμού: την αρχαία ελληνική γραπτή παράδοση.

Η τρίτη διάλεξη του σεμιναρίου θα γίνει την Τρίτη στις 30 Οκτωβρίου (στο City Unity College, Σύνταγμα, Θησέως 15-17, αίθουσα 203, 6-8 το απόγευμα). (Μεμονωμένες παρακολουθήσεις 10 ευρώ)

Τίτλος διαλέξεως: Αναζητώντας τις ρίζες της ελληνικής γλώσσας: το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και οι αρχαίες παραδόσεις. 

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech