Νέα
20 Οκτ 2018

Έλληνες: ποῖ δὴ καὶ πόθεν; Περίληψη της δεύτερης διάλεξης (στις 23 Οκτωβρίου)

Ποια είναι η ελληνική πολιτισμική ταυτότητα; Είναι αντικειμενική και απόλυτη ή υποκειμενική και σχετική; Αποτελούν η γλώσσα και το έθνος διαχρονικές ταυτοτικές σταθερές; Υπάρχει «ελληνική φυλή»; Στόχος της δεύτερης διάλεξης είναι να εκθέσει ορισμένες βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της πολιτισμικής ταυτότητας και να τις αντιπαραβάλλει με μερικές συγκεκριμένες έννοιες-κλειδιά που συνδέονται και με την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα: τη γλώσσα, το έθνος, τη φυλή, καθώς και τη βαθύτερη πολιτισμική δομή, όπως αυτή περιγράφεται στην ιδέα περί μακράς διάρκειας (longue durée) της ιστοριογραφικής σχολής των Annales.

Η δεύτερη διάλεξη του σεμιναρίου θα γίνει την επόμενη Τρίτη στις 23 Οκτωβρίου (στο City Unity College, Σύνταγμα, Θησέως 15-17, αίθουσα 203, 6-8 το απόγευμα). (Μεμονωμένες παρακολουθήσεις 10 ευρώ)

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech