Παλαιότερα Σεμινάρια

Σεμινάριο Αιγυπτιολογίας

Αλίκη Μαραβέλια

Έναρξη στις 6 Μαρτίου και για 20 εβδομάδες, 20 δίωρα μαθήματα

Κάθε Τετάρτη, 16:00-18:00

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας (Λητούς 1, Μαρούσι)

 

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας.

 

Περίληψη

Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας και το Σπίτι του Αρχαιολόγου συνδιοργανώνουν ένα συναρπαστικό Σεμινάριο για τον αιγυπτιακό πολιτισμό, ένα ταξίδι γνώσεων και αρχαιοφιλίας που θα οδηγήσει τα συμμετέχοντα άτομα σταδιακά στην προσέγγιση του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού, ενός πολιτισμού που κυριολεκτικά «μαγεύει». Το Σεμινάριο, που από το 2012 (χρονιά που ξεκίνησε πειραματικώς στην Βιβλιοθήκη της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών) και έως σήμερα παρακολουθήθηκε από εκατοντάδες σπουδαστές και σπουδάστριες, περιλαμβάνει 20 πλήρη δίωρα εβδομαδιαία μαθήματα, με σύγχρονα διαδραστικά οπτικοακουστικά μέσα. Αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθεί στο Σπίτι του Αρχαιολόγου (στο κέντρο του Αμαρουσίου, πλησίον του σταθμού του ΗΣΑΠ) και θα ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου 2019.

Έλληνες: ποῖ δὴ καὶ πόθεν; Μια αρχαιολογική και διεπιστημονική αναζήτηση στο χώρο και το χρόνο

Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος

16 Οκτωβρίου - 18 Δεκεμβρίου 2018, 10 δίωρες διαλέξεις, συνολικά 20 ώρες

Κάθε Τρίτη, 18:00-20:00

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο City Unity College (Σύνταγμα, Θησέως 15-17, στο δεύτερο όροφο, αίθουσα 203)

Κόστος συμμετοχής: 100-125 ευρώ

 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας (www.aegeussociety.org). Θα γίνει στην ελληνική γλώσσα και απευθύνεται τόσο στους προερχόμενους από το χώρο της αρχαιολογίας όσο και στο ευρύτερο κοινό.

 

Περίληψη

Στο σεμινάριο αυτό των δέκα θεματικών ενοτήτων εξετάζεται το «από πού» (πόθεν) και το «προς πού» (ποῖ δὴ) των Ελλή­νων υπό ένα διαχρονικό και διεπιστημονικό πρίσμα. Τον κορμό της αφήγησης αποτελεί η πα­ρουσίαση των πιο πρόσφατων επιστη­μονικών εξελίξεων για την προ­έλευση του ελληνικού πολι­τισμού μέσα από το σχετικό ερευνητικό έργο του ομιλητή. Παράλ­ληλα, η αναζήτηση της προέλευ­σης συνδυάζεται και με την εξέταση ορισμένων σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων σε σχέση με την ελ­ληνική πολιτισμική ταυτότητα σε διαχρονικό και συγχρονικό επίπεδο. Αξιοποιώντας συνδυαστι­κά ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων από τον χώρο της αρχαιο­λογίας, της ιστορίας, της γλωσσολογίας, καθώς και της πολιτισμι­κής ανθρωπολογίας, γίνεται προσπάθεια να τεθεί μια νέα βάση για την κα­τανόηση όχι μόνο συγκεκριμένων πτυχών του παρελ­θόντος, αλλά και ορισμένων κρίσιμων παρα­μέτρων του αβέβαιου ελληνικού παρόντος.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech